‌فصل اول - تعاریف
‌ماده 1 - از لحاظ این کنوانسیون:
‌الف - اصطلاح "‌حقوق و عوارض ورودی و خروجی" نه فقط به حقوق گمرکی اطلاق می‌شود
بلکه شامل هر گونه حقوق و عوارضی می‌گردد که در‌مورد واردات و صادرات کالا مورد
مطالبه قرار می‌گیرد.

كارنه تير


سند گمركی است برای ترانزيت بين‌المللی كالا در چهارچوب قوانين ((تير)) اين سند در كشور مبدأ صادر شده و حاوی مشخصات كاميون و كالا می‌باشد و به موجب آن وسيله نقليه جاده‌ای از كشور مبدأ از طريق قلمرو  كشورهای بين راهی بدون بازرسی گمركی عبور می‌نمايد البته اين عبور بدون بازرسی نياز به اقدامات تعيين شده از قبل به شرح زير دارد:
 

TIR Convention

تاريخچه كنوانسيون تير:

تجديد حيات اقتصاد اروپا، پس از جنگ جهانی دوم، موجب رشد تجارت جهانی و در نتيجه، شيوه‌های حمل و نقل، به ويژه

حمل و نقل  بین المللی جاده‌ای شد و  اين روش نقش قابل ملاحظه‌ای در به هم پيوستن كشور‌ها - البته،‌ بيشتر به نفع